Da li si ti posmatrač ili upstander

Zašto ljudi ne intervenišu?

Nisi siguran/sigurna šta da kažeš kao posmatrač?

Register to Download Resources

[user_registration_form id="2666"]

Login